Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì

Giới thiệu về hợp đồng mua bán hàng hóa

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng thương mại phổ biến, trong đó bên bán cam kết giao hàng hóa và nhận thanh toán, trong khi bên mua cam kết nhận hàng hóa và thanh toán cho bên bán. Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên, tạo ra quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với cả bên bán và bên mua.
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được ký kết giữa các thương nhân trong cùng một quốc gia hoặc giữa các thương nhân có yếu tố nước ngoài. Nó cung cấp một cơ chế để thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh.

Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên. 

 • Thông thường, việc sử dụng văn bản để ghi lại các điều khoản và điều kiện của hợp đồng sẽ làm tăng tính rõ ràng và chính xác của thỏa thuận. 
 • Trong trường hợp không có hợp đồng bằng văn bản, các hành vi như việc gửi đơn đặt hàng, chấp nhận đơn hàng hoặc thanh toán cũng có thể chứng minh sự tồn tại của hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, thông tin quan trọng thường bao gồm mô tả chi tiết về hàng hóa, số lượng, giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, điều khoản về bảo hành và các điều khoản pháp lý khác.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một công cụ quan trọng trong quá trình kinh doanh và góp phần tạo nên sự minh bạch, công bằng và tin cậy giữa các bên tham gia thị trường. Việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua bán là cần thiết để đảm bảo mối quan hệ kinh doanh được phát triển bền vững và tạo niềm tin cho các bên liên quan.

hop dong mua ban hang hoa

Các trường hợp phải lập hợp đồng mua bán hàng hoá bằng văn bản

Theo quy định của pháp luật, có một số trường hợp đòi hỏi việc lập hợp đồng mua bán hàng hoá bằng văn bản. 

1. Các loại hợp đồng mua bán hàng hoá có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên: Khi giá trị của hợp đồng vượt qua ngưỡng này, pháp luật yêu cầu việc lập hợp đồng mua bán hàng hóa bằng văn bản để đảm bảo tính rõ ràng và chính xác của các điều khoản và điều kiện giao dịch.

2. Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa thuộc danh mục hàng hoá quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội, an toàn kinh tế, an toàn sức khỏe con người, an toàn sinh thái môi trường, quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng: Đối với những loại hàng hoá có tính chất quan trọng và tác động đến các lĩnh vực quan trọng của xã hội và quốc gia, việc lập hợp đồng mua bán bằng văn bản là bắt buộc để đảm bảo sự tuân thủ và kiểm soát chặt chẽ.

3. Các loại hợp đồng mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài: Đây là những hợp đồng được ký kết giữa các thương nhân Việt Nam với các thương nhân nước ngoài, hoặc giữa các thương nhân nước ngoài với nhau trong lãnh thổ Việt Nam. Việc lập hợp đồng mua bán bằng văn bản trong trường hợp này giúp tạo ra sự minh bạch và tránh những hiểu lầm và tranh chấp có thể xảy ra.

4. Các loại hợp đồng mua bán hàng hoá liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu hay quyền sử dụng tài sản: Khi việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản xảy ra trong quá trình mua bán hàng hoá, việc lập hợp đồng bằng văn bản là cần thiết để xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và tạo sự bảo đảm pháp lý.

5. Các loại hợp đồng mua bán hàng hoá liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Trong trường hợp hàng hoá yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ, việc lập hợp đồng bằng văn bản là bắt buộc để xác định các điều kiện và yêu cầu liên quan đến xuất xứ hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của cơ quan chứng nhận.

Trên đây là những trường hợp phải lập hợp đồng mua bán hàng hoá bằng văn bản. Việc lập hợp đồng bằng văn bản trong các trường hợp này giúp đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tạo sự bảo đảm pháp lý cho các bên tham gia giao dịch mua bán hàng hoá.

Đạt Minh là công ty có nhiều năm kinh nghiệm với uy tín cao trong việc vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau. Xem ngay Giá Giá Chuyển Miền Tây, Giá Chành Đi Đak Lak, Giá Chành Đi Gia Lai tại Đạt Minh 

Liên hệ ngay Đạt Minh tại: 

 • Số điện thoại: 0945747477 – 0314641237
 • Địa chỉ: 265/7 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12
hop dong mua ban hang hoa

Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa

1. Theo phạm vi áp dụng:

Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước: Đây là hợp đồng được giao kết giữa các thương nhân trong lãnh thổ Việt Nam. Các bên tham gia hợp đồng đều là những tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn Việt Nam.

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa nước ngoài (hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa): Đây là hợp đồng được giao kết giữa các thương nhân Việt Nam với các thương nhân nước ngoài, hoặc giữa các thương nhân nước ngoài với nhau trong lãnh thổ Việt Nam. Hợp đồng mua bán hàng hóa nước ngoài liên quan đến việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá giữa các quốc gia.

2. Theo tính chất của hàng hóa:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường: Đây là hợp đồng được giao kết về các loại hàng hoá không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Đây là những hàng hoá phổ biến và không có yêu cầu đặc biệt về an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường hoặc quyền lợi người tiêu dùng.
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá quan trọng: Đây là hợp đồng được giao kết về các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hoá quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội, an toàn kinh tế, an toàn sức khỏe con người, an toàn sinh thái môi trường, quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Đối với các loại hàng hoá này, việc mua bán chỉ được thực hiện khi hàng hoá và các bên mua bán hàng hoá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Theo số lượng và giá trị của hàng hoá:

 • Đối với các loại hợp đồng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, pháp luật quy định việc lập hợp đồng bằng văn bản để đảm bảo tính rõ ràng và chính xác của các điều khoản và điều kiện giao dịch.
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá có giá trị dưới 20 triệu đồng: Đối với các loại hợp đồng có giá trị dưới 20 triệu đồng, pháp luật không quy định hình thức cụ thể. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên.
hop dong mua ban hang hoa
hop dong mua ban hang hoa

Các điều khoản cần có trong hợp đồng mua bán hàng hoá

Thông tin về các bên ký kết hợp đồng:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản của các bên.
 • Tên người đại diện (nếu là pháp nhân) hoặc số chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).

Đối tượng của hợp đồng:

 • Tên, chủng loại, quy cách, chất lượng, số lượng và giá trị của hàng hóa.

Giá cả của hàng hóa:

 • Đơn vị tính, tỷ giá ngoại tệ (nếu có), thuế và phí (nếu có).
 • Điều kiện điều chỉnh giá (nếu có).

Thời hạn và phương thức thanh toán:

 • Thời điểm, địa điểm, hình thức và phương tiện thanh toán.
 • Chứng từ thanh toán.

Điều kiện giao hàng:

 • Thời gian, địa điểm, phương thức và phương tiện giao hàng.
 • Chứng từ giao hàng.

Trách nhiệm của các bên:

 • Trách nhiệm và hình phạt trong trường hợp vi phạm hợp đồng.
 • Quy định về bồi thường thiệt hại.
 • Quy định về chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Miễn trừ trách nhiệm:

 • Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc sự cố khách quan không do lỗi của các bên.

Phương án giải quyết tranh chấp:

 • Phương thức giải quyết tranh chấp (thương lượng, trọng tài hoặc tòa án).
 • Luật áp dụng và nơi giải quyết tranh chấp.
hop dong mua ban hang hoa

Các vấn đề pháp lý thường gặp trong hợp đồng mua bán hàng hoá

Các trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá và cách xử lý

1. Người bán không giao hàng hoặc giao hàng không đúng số lượng, chất lượng, loại, tiêu chuẩn hay điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng:

 • Người mua có quyền yêu cầu người bán giao hàng hoặc giao hàng lại đúng theo thỏa thuận ban đầu.
 • Người mua có thể từ chối thanh toán hoặc yêu cầu giảm giá tương ứng với sự sai lệch và thiệt hại gây ra.

2. Người bán giao hàng không đúng thời gian hay địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng:

 • Người mua có quyền yêu cầu người bán giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Người mua có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh do việc giao hàng trễ.

3. Người bán giao hàng không có giấy tờ liên quan như biên lai, phiếu xuất kho, chứng từ chất lượng hay xuất xứ của hàng hoá:

 • Người mua có quyền yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan.
 • Người mua có thể từ chối thanh toán hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc thiếu giấy tờ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

4. Người mua không thanh toán tiền hàng hoặc thanh toán không đúng số tiền, thời gian hay phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng:

 • Người bán có quyền yêu cầu người mua thanh toán đúng theo thỏa thuận ban đầu.
 • Người bán có thể yêu cầu ngừng cung cấp hàng hoá hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc thanh toán không đúng.

5. Người mua không nhận hàng hoặc nhận hàng không đúng thời gian hay địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng:

 • Người bán có quyền yêu cầu người mua nhận hàng hoặc nhận hàng lại đúng theo thỏa thuận ban đầu.
 • Người bán có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh do việc người mua không nhận hàng.

6. Người mua không bảo quản, bảo vệ hay sử dụng hàng hoá đúng cách, gây hư hỏng hoặc mất mát cho hàng hoá:

 • Người bán có quyền yêu cầu người mua chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra do việc không bảo quản, bảo vệ hoặc sử dụng hàng hoá không đúng cách.

7. Người mua không trả lại hàng hoặc trả lại hàng không đúng số lượng, chất lượng, loại, tiêu chuẩn hay điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng khi có yêu cầu của người bán:

 • Người bán có quyền yêu cầu người mua trả lại hàng hoặc trả lại hàng đúng theo thỏa thuận ban đầu.
 • Người bán có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh do việc không trả lại hàng hoặc trả lại hàng không đúng theo yêu cầu của người bán.

Đạt Minh là công ty vận tải có uy tín trong các dịch vụ vận chuyển đường bộ mà bạn không nên bỏ qua. Tại Đạt Minh, chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển với giá cả phải chăng và nhân viên vô cùng cẩn thận. Tham khảo Giá Vận Chuyển Bắc Nam, Giá Vận Chuyển Hàng 63 Tỉnh, Chành Xe Tp.Hồ Chí Minh Đi Hà Nội ngay

Liên hệ ngay Đạt Minh tại: 

 • Số điện thoại: 0945747477 – 0314641237
 • Địa chỉ: 265/7 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12

Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hoá và cách giải quyết

1. Thương lượng – Hòa giải:

 • Các bên tự nguyện thương lượng và hòa giải với nhau để tìm ra giải pháp chấm dứt vi phạm và khôi phục quyền lợi cho bên bị thiệt hại.
 • Các bên có thể tự thương lượng trực tiếp hoặc thông qua người trung gian như bạn bè, người thân, tổ chức xã hội hay cơ quan chức năng.
 • Khi đạt được sự thống nhất, các bên ký kết biên bản thỏa thuận có giá trị pháp lý và có hiệu lực ràng buộc.
 • Nếu một trong hai bên không tuân thủ biên bản thỏa thuận, bên kia có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài thương mại giải quyết.

2. Hủy bỏ hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng:

 • Biện pháp này được áp dụng khi vi phạm của một bên là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến quyền lợi chủ yếu của bên kia.
 • Bên bị thiệt hại có quyền thông báo cho bên vi phạm về việc đơn phương hủy bỏ hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng.
 • Thông báo này có hiệu lực từ ngày gửi đi hoặc từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Hủy bỏ hợp đồng làm hợp đồng mất hiệu lực và chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại:

 • Biện pháp này được áp dụng khi vi phạm của một bên gây ra thiệt hại cho bên kia.
 • Bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên.
 • Thiệt hại có thể bao gồm thiệt hại trực tiếp (tài sản hoặc doanh thu mất mát) và thiệt hại gián tiếp (tài sản hoặc doanh thu không thu được do vi phạm), cũng như thiệt hại về danh tiếng.
 • Bên vi phạm có trách nhiệm chứng minh rằng vi phạm của mình không gây ra thiệt hại hoặc thiệt hại không đáng bồi thường.

4. Kiện tụng hoặc trọng tài:

 • Khi các biện pháp khác không mang lại kết quả hoặc các bên không thể tự giải quyết tranh chấp, có thể sử dụng biện pháp kiện tụng hoặc trọng tài.
 • Kiện tụng là sử dụng Tòa án để giải quyết tranh chấp, trong khi trọng tài là sử dụng Trọng tài để giải quyết tranh chấp.
 • Trong trường hợp kiện tụng, bên bị thiệt hại có thể đệ đơn kiện bên vi phạm lên Tòa án có thẩm quyền. Quá trình kiện tụng sẽ tuân theo quy trình pháp lý và quyết định cuối cùng sẽ được Tòa án đưa ra.
 • Trọng tài là quá trình giải quyết tranh chấp thông qua một hoặc nhiều trọng tài độc lập và không phụ thuộc vào hệ thống tư pháp quốc gia. Các bên có thể đồng ý sử dụng trọng tài thông qua một thỏa thuận trước khi tranh chấp xảy ra. Quyết định của trọng tài có hiệu lực pháp lý và ràng buộc đối với các bên.

Tuy nhiên, các biện pháp giải quyết tranh chấp này có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của pháp luật trong từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Đối với tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa, việc tìm hiểu và tuân thủ quy định của pháp luật là rất quan trọng. Đề nghị bạn tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để được hỗ trợ cụ thể trong trường hợp

Đạt Minh là đơn vị vận chuyển hàng uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng hóa. Tham khảo ngay bảng Giá Vận Chuyển Container, Giá Chuyển Miền Tây, Chành Xe Tp.Hồ Chí Minh Đi Hà Nội tại Đạt Minh

Liên hệ ngay Đạt Minh tại: 

 • Số điện thoại: 0945747477 – 0314641237
 • Địa chỉ: 265/7 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12

Tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/hopdong/109/HOP-DONG-MUA-BAN-HANG-HOA