Giới thiệu hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa là gì

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa là một loại hợp đồng dịch vụ được sử dụng trong lĩnh vực vận tải và logistics. Theo hợp đồng bốc xếp hàng hóa, bên thuê bốc xếp (gọi tắt là bên A) giao cho bên bốc xếp (gọi tắt là bên B) nhiệm vụ thực hiện công việc bốc xếp hàng hóa theo yêu cầu của bên A.

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa có thể được ký kết dưới hai hình thức chính:

1. Hợp đồng thuê nhân công bốc xếp: Theo hình thức này, bên A thuê bên B cung cấp lao động nhân công để thực hiện công việc bốc xếp hàng hóa. Hợp đồng sẽ quy định các điều kiện và tiêu chuẩn về số lượng nhân công, thời gian làm việc, mức lương và các quy định khác liên quan đến việc thuê nhân công bốc xếp.

2. Hợp đồng thuê khoán bốc xếp: Trong trường hợp này, bên A và bên B sẽ thỏa thuận một khoản phí cố định (khoán) cho việc bốc xếp hàng hóa. Bên B sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và thực hiện công việc bốc xếp theo yêu cầu của bên A, và khoản phí đã thỏa thuận sẽ bao gồm cả chi phí nhân công, vật tư và các yếu tố khác liên quan đến việc bốc xếp.

Trên hợp đồng bốc xếp hàng hóa, thông thường sẽ ghi rõ các thông tin quan trọng như:

 • Thông tin định danh và địa chỉ của bên A và bên B.
 • Mô tả chi tiết về công việc bốc xếp hàng hóa, bao gồm quy mô, loại hình, thời gian và địa điểm thực hiện.
 • Quy định về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng bốc xếp hàng hóa.
 • Điều khoản về giá cả, thanh toán và các điều kiện tài chính liên quan đến việc bốc xếp.
 • Điều khoản về bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng bốc xếp hàng hóa và giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa là một công cụ quan trọng để đảm bảo việc bốc xếp hàng hóa diễn ra một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn, đồng thời cung cấp sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình hợp tác.

Đạt Minh là đơn vị vận chuyển hàng uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng hóa. Tham khảo ngay bảng Giá Vận Chuyển Container, Giá Chuyển Miền Tây, Chành Xe Tp.Hồ Chí Minh Đi Hà Nội tại Đạt Minh

Liên hệ ngay Đạt Minh tại: 

 • Số điện thoại: 0945747477 – 0314641237
 • Địa chỉ: 265/7 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12
hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Đặc điểm của hợp đồng bốc xếp hàng hóa

 • Tính tạm thời: Hợp đồng bốc xếp hàng hóa có tính chất tạm thời và chỉ có hiệu lực trong thời gian thực hiện công việc bốc xếp. Sau khi công việc hoàn thành, hợp đồng bốc xếp hàng hóa sẽ được coi là đã kết thúc.
 • Tính phụ thuộc: Hợp đồng bốc xếp hàng hóa có tính chất phụ thuộc, tức là bên B (bên bốc xếp) phải tuân theo chỉ đạo và giám sát của bên A (bên thuê bốc xếp) trong quá trình thực hiện công việc. Bên A có quyền đưa ra hướng dẫn, yêu cầu và kiểm soát quá trình bốc xếp để đảm bảo việc thực hiện đúng theo yêu cầu của mình.
 • Tính trao đổi: Hợp đồng bốc xếp hàng hóa có tính chất trao đổi, tức là bên A (bên thuê bốc xếp) phải trả tiền cho bên B (bên bốc xếp) theo thỏa thuận trong hợp đồng bốc xếp hàng hóa. Các điều khoản về giá cả, phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán sẽ được quy định trong hợp đồng bốc xếp hàng hóa.

Đạt Minh là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận chuyển nhiều loại hàng hóa cũng như có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trách nhiệm cao với công việc. Xem ngay Giá Chuyển Miền Tây, Giá Chành Đi Đak Lak, Giá Chành Đi Gia Lai tại Đạt Minh 

Liên hệ ngay Đạt Minh tại: 

 • Số điện thoại: 0945747477 – 0314641237
 • Địa chỉ: 265/7 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12
hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 …, ngày …tháng …năm …

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(Số: 02/…../HĐNT/QTVĐCO.OP)

(V/v: BỐC XẾP HÀNG HÓA)

Chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ BỐC XẾP (Bên A):

Ông/ Bà: ……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  ………………………………………………………………………….

Đại diện bên thuê: ………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở công ty:……………………………………………………………

BÊN BỐC XẾP (Bên B):

Ông/Bà…………………….…… Giới tính: ………………………..

Sinh ngày: …………Dân tộc: ……………………Quốc tịch: ………………

Số CMND:………Ngày cấp……………………Nơi cấp: …………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa

– Thời hạn hợp đồng: Từ ngày…… tháng …….năm ….…đến ngày ….… tháng …….. năm …………

– Địa điểm làm việc:( Theo từng đơn hàng cụ thể)

– Chức vụ: Công nhân bốc xếp hàng hóa

– Công việc phải làm: Bên B sẽ bốc xếp cho Bên A theo từng lô hàng do Bên A yêu cầu.

Bên A đảm bảo hàng hóa không thuộc hàng cấm mà nhà nước quy định.

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời gian làm việc: …………………………………………………………

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ……………………………

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

3.1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công: ……………………………………………

– Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản:…………………………

– Được trả lương vào ngày ………………………………hàng tháng.

– Chế độ nâng lương: …………………………………………………………….

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Theo quy định của Bộ lao động

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của Nhà nước

– Chế độ đào tạo: ……………………………………………………………….

3.2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành quy định, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng bốc xếp hàng hóa của lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

4.2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng bốc xếp hàng hóa (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện và phương thức thanh toán

5.1: Giá trị hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Tổng giá trị của hợp đồng là ……………………….. (…………………..VNĐ). Giá dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí phụ thu.

Chi phí thanh toán cụ thể và chi tiết được quy định tại phụ lục hợp đồng này.

5.2. Tiến độ thực hiện:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành … đợt, cụ thể như sau:

– Lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 10% tổng giá trị hợp đồng bốc xếp hàng hóa trong vòng … ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

– Lần 2: Bên A thanh toán cho Bên B 40% tổng giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành đợt bốc xếp hàng hóa thứ …

– Lần 3: Bên A thanh toán nốt cho Bên B 50% tổng giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành bốc xếp đợt hàng cuối cho Bên A.

5.3. Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

Số tài khoản: ……………..

Chủ tài khoản: ……………………

Ngân hàng: ………………..

5.4. Trường hợp thanh toán chậm:

Bên A phải thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho Bên B. Thời hạn thanh toán chậm tối đa là … ngày kể từ ngày phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng.

Sau ngày thứ … chậm thanh toán, Bên A phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất tăng 1%/ngày chậm thanh toán (nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng) và bồi thường nếu có thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá … ngày, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bốc xếp hàng hóa với Bên A. Bên A phải chịu phạt …% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Điều 6: Các biện pháp xử lí vi phạm hợp đồng

6.1.   Nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải chịu mức phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức phạt áp dụng cho mỗi hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm là …% tổng giá trị hợp đồng. Nếu có thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả phát sinh để thực hiện được hợp đồng một cách tốt nhất.

6.2.  Giá trị bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm phải bồi thường bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

6.3.   Chi phí kiểm tra xác minh lỗi vi phạm và thiệt hại gây ra do bên có hành vi vi phạm có trách nhiệm chi trả.

Điều 7: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

7.1. Các bên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường …%

tổng giá trị của hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng chứng minh được bên kia có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc các trường hợp khác được quy định trong hợp đồng.

7.2. Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và hợp đồng này. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải chứng minh được lỗi của bên kia. Chi phí kiểm tra xác minh lỗi vi phạm và thiệt hại gây ra do bên có hành vi vi phạm có trách nhiệm chi trả.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Bên vi phạm bị phạt …% giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm. Ngoài ra, bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

7.3. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước trong vòng … ngày. Nếu thông báo chậm quá … ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

Hiện nay, các ngành công nghiệp sản xuất ngày càng phát triển kéo theo đó là nhu cầu lao động tăng cao, đặc biệt là lao động bốc xếp hàng hóa. Đây là nguồn lao động có vai trò quan trọng trong việc duy trì tính ổn định, liên tục của một dây chuyền sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ. Thuê dịch vụ bốc vác hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. 

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. 

Đơn vị dịch vụ cho thuê lao động bốc xếp thực hiện đúng theo bản hợp đồng nguyên tắc.

Đơn vị dịch vụ cho thuê lao động bốc xếp thực hiện đúng theo bản hợp đồng nguyên tắc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng nguyên tắc này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng nguyên tắc được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng nguyên tắc thì nội dung của phụ lục hợp đồng nguyên tắc cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này làm tại trụ sở Công ty ……………………………vào ngày………..tháng …….… năm …………….

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)         

hợp đồng bốc xếp hàng hóa
hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Các trường hợp vi phạm hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Các trường hợp vi phạm hợp đồng bốc xếp hàng hóa là những hành vi của bên bốc xếp hoặc bên thuê bốc xếp mà không tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng bốc xếp hàng hóa. Việc vi phạm hợp đồng bốc xếp hàng hóa có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên, như mất uy tín, thiệt hại về tài chính, tranh chấp pháp lý, hoặc ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng của hàng hóa.

Một số trường hợp vi phạm hợp đồng bốc xếp hàng hóa thường gặp là:

 • Bên bốc xếp không thực hiện đúng thời gian, địa điểm, phương tiện, phương thức, số lượng, chất lượng và giá cả của dịch vụ bốc xếp hàng hóa theo hợp đồng bốc xếp hàng hóa. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu của bên thuê bốc xếp.
 • Bên bốc xếp không tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn hàng hóa, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong quá trình bốc xếp hàng hóa. Việc này có thể gây nguy hiểm cho người lao động, gây hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa, và vi phạm các quy định pháp luật liên quan.
 • Bên bốc xếp không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ra cho hàng hóa hoặc tài sản của bên thuê bốc xếp hoặc của bên thứ ba. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp hỏng hóc, mất mát hoặc gây tổn thất khác do sơ suất hoặc cẩu thả trong quá trình bốc xếp.
 • Bên thuê bốc xếp không thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền dịch vụ bốc xếp hàng hóa cho bên bốc xếp theo hợp đồng bốc xếp hàng hóa. Điều này tạo ra sự không công bằng và có thể gây khó khăn tài chính cho bên bốc xếp.
 • Bên thuê bốc xếp không cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về hàng hóa, như loại hàng, khối lượng, kích thước, giá trị, yêu cầu đặc biệt về cách bốc xếp, vận chuyển và lưu kho. Điều này gây khó khăn trong việc lập kế hoạch và thực hiện dịch vụ bốc xếp hàng hóa.
 • Bên thuê bốc xếp không tuân thủ các quy định về kiểm tra, nhận hàng và giải quyết khiếu nại trong trường hợp có tranh chấp về chất lượng hoặc số lượng của hàng hóa. Điều này gây khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp và có thể làm suy giảm lòng tin giữa hai bên.

Để tránh các trường hợp vi phạm hợp đồng bốc xếp hàng hóa, cả hai bên cần phải có sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bốc xếp hàng hóa. Ngoài ra, cần có sự giao tiếp và phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong quá trình thực hiện dịch vụ bốc xếp hàng hóa. Khi có sự cố hoặc tranh chấp xảy ra, hai bên cần có sự giải quyết kịp thời và công minh theo nguyên tắc thương lượng và thoả thuận. Nếu không giải quyết được, hai bên có thể dùng các biện pháp pháp lý khác như khiếu nại, kiện tụng hoặc trọng tài.

hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Đạt Minh là công ty vận tải có uy tín và trách nhiệm cao trong các dịch vụ vận chuyển đường bộ mà bạn không nên bỏ qua. Tại Đạt Minh, chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển với giá cả phải chăng và nhân viên vô cùng cẩn thận. Tham khảo Giá Vận Chuyển Bắc Nam, Giá Vận Chuyển Hàng 63 Tỉnh, Chành Xe Tp.Hồ Chí Minh Đi Hà Nội ngay

Liên hệ ngay Đạt Minh tại: 

 • Số điện thoại: 0945747477 – 0314641237
 • Địa chỉ: 265/7 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12

Tham khảo: https://luatduonggia.vn/mau-hop-dong-thue-boc-xep-hang-hoa-moi-va-chuan-nhat/